Mersin Ticaret ve Sanayi Odası


Bankalar ve Ekonomik Konular Çalışma Komisyonu
İletişim Formu

Oda Meclisinin 29.05.2019 tarih 14 sayılı toplantısında alınan kararla Oda üyelerin banka ve finans kuruluşları ile yaşadıkları sorunlar ile ekonomik sıkıntılar hakkında araştırma yaparak çözüm önerileri sunmak üzere Oda Muamelat Yönetmeliği’nin 80.maddesi kapsamında Bankalar ve Ekonomik Konular Çalışma Komisyonu kurulmuştur.

Dünya çapında bir salgına dönüşen Koronavirüsün ekonomiye olan olumsuz etkilerini en aza indirmek için Devletimiz tarafından “Ekonomi İstikrar Kalkanı” isimli önlemler paketi uygulamaya alınmıştır. Paketin uygulanması aşamasında üyelerimiz, yaşadıkları sorun ve çözüm önerileri ile taleplerini bu form aracılığı ile Odamıza iletmeleri halinde Komisyonumuz tarafından hazırlanacak raporla çözümler üretilmek üzere Odamız tarafından TOBB aracılığı ile ilgili mercilere iletilecektir.


Formun Doldurulması ve Gönderilmesi:

İletişim Formu sadece Oda üyeleri tarafından kullanılabilecek şekilde hazırlanmış olup, vergi numarasının girilmesi ile arama yapılabilmektedir. Vergi numarası doğru ise firma bilgilerinizle birlikte form açılacak ve “Öneri ve Taleplerinizi Yazınız” bölümünü doldurduktan sonra ad, soyad ve GSM (cep telefonu) numarası yazarak “GÖNDER” butonuna basılacak ve cep telefonunuza gelen mobil onay kodunu ekranda belirtilen süre içerisinde girerek “BİTİR” butonuna basarak işlemi sonuçlandırmış olacaksınız.

Vergi No:   ARA
   

MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI AYDINLATMA METNİ

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu 10uncu maddesi uyarınca hazırlanan ve kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi içeren aydınlatma metnini kamuoyunun ve ilgili kişilerin bilgilerine sunarız;


MADDE 1: VERİ SORUMLUSU

Veri sorumlusu; kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişidir. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, veri sorumlusu olarak ilgili kanuna bağlı kalarak aşağıdaki açıklamalar dahilinde kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Veri sorumlusuyla irtibata geçmek için aşağıdaki kanalları kullanabilirsiniz:
Adres : Atatürk Caddesi. Çankaya Mahallesi 4718 Sokak No:2 Akdeniz / Mersin
Telefon :0324 238 95 00
E-posta : [email protected]
İnternet sitesi :www.mtso.org.tr

MADDE 2: KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME AMACI

Kişisel verileriniz; Ekonomik problemler, banka ve finans kuruluşları ile yaşanan sorunlar ile çözüm önerileri sunabilmek amacı ile Mersin Ticaret ve Sanayi Odası tarafından oluşturulan komisyonun çalışmalarına esas olmak amacı ile toplanıp işlenecektir.


MADDE 3:KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ TARAFLAR VE AKTARMA AMACI

Burada paylaştığınız kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, Oda tarafından yalnızca bu komisyon çalışmalarında esas olmak üzere kullanılacaktır.


MADDE 4: İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Kişisel Verisi işlenen gerçek kişi “ilgili kişi “ olarak tanımlanır ve kişisel verisi işlenen ilgili kişi aşağıdaki haklara sahiptir.
a- Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
b- Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
c- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
d- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
e- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme
f- Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme
g- (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
h- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
i- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme


Saygılarımıza;
GENEL SEKRETER